МЕНИ
Поштовани посетиоци,

Добро дошли на моју интернет презентацију и надам се да ће вре­ме, које овде проведете, да буде корисно у домену који обрађује ова презентација.

Као војно политички аналитичар, првенствено усмерен на гео­политичка питања али и проблеме у региону југоистока Европе, редовно пратим целокупну ситуацију која је презентована кроз неколико исказа:

  1. Актуелности, кроз које се аналитички обрађују актуелни дога­ђаји у региону,
  2. Радови који су до сада излагани на разним научним скуповима и које на овај начин стављам на увид најширој јавности.
  3. Књиге, чије насловне стране можете да видите а ако неко из­рази жељу може и да их наручи преко рубрике контакт.

Сваки долазак на ову презентацију чиниће ми част и задовољство, а посебно ће ме радовати предлози и сугестије као и могућности за за­једнички рад на овој, за регион врло, врло значајној теми.

Поред региона југоисточне Европе мој предмет интересовања су и и европски интеграциони процеси али ни у смислу “еврманика” ни “евро­скептика”, већ кроз реално сагледавање стварних могу­ћно­сти и домета интеграција. Искуства двадесетог века су исувише бо­лна да би се овим питањима пришло само ентузијастички, потре­бна је веома велика и стабилна доза реалности.

У сваком случају, обавеза нам је да радимо, те да на основу комплексних анализа и процена дођемо у услове када безбедност и интегритет сваког појединца, али и колективитета, неће бити ни на који начин доведена у питање.

С поштовањем
Гостимир Т. Поповић


 НОВОСТИ


Ваше рекламе
2022 © btgport.net